به گزارش خبرگزاری واسنا،مراسم اختتامیه وتوزیع جوایز چهاردهمین دوره مسابقات بومی محلی جورابین شنبه هفتم دیماه ماه باحضور مسولین استانی وشهرستانی در سالن اجتماعات ادارە ورزش وجوانان مهاباد برگزار شد.

این مسابقات با شرکت ۸۴ تیم از اول لغایت هفتمم دیماه با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری و توسط هیئت روستایی و بازیهای بومی و محلی شهرستان مهاباد در سالن وحدت برگزار می شود.
درنهایت تیم مکانیک از مهاباد،میراوا ازبوکان دوم و سابلاغ از مهاباد سوم حائز رتبه های اول تا سوم شدند