به گزارش خبرگزاری واسنا از ماکو،دیدار رده بندی وفینال مسابقات بسکتبال آموزشگاهی شهرستان ماکو با معرفی تیم های برتر به پایان رسدی.
در این مسابقات در سالن حجاب شهرستان ماکو برگزار گردید و در نهایت تیمهای رهپویان مقام اول،تیم مطهری مقام دوم و تیم امیرکبیر مقام سوم را کسب نمودند.