به گزارش  خبرگزاری واسنا استان آذربایجان غربی، تیم دوصحرانوردی آقایان استان با ترکیب زیر به مسابقات دوصحرانوردی قهرمانی کشور که به میزبانی ایلام برگزار میشود، اعزام شدند.

اعضای تیم آذربایجان غربی در این مسابقات  مجید حاجیلو، مسلم ملک لی ، یوسف عبدالله پور و رحمت استوار به سرپرستی ومربی همراهی می کنند.