به گزارش واسنا،امروز پنجشنبه جوانان با استعداد مهابادی با شور شوق زیاد و با مربی زحمتکش و با تجربه بایزید ریحانی تمریناتشان استارت خورد جهت حضور در مسابقات زیر گروه لیگ یک امیدهای کشور.

آرزوی موفقیت برای جوانان خوشنام و با استعداد شهرستان مهاباد ،امیدواریم مسئولین و هیئت فوتبال مهاباد جوانان امید موکریان را حمایت کنند و نگاه ویژه داشته باشند چون همین بازیکنان آینده فوتبال مهاباد هستند.