به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقات انتخابی امیدهای استان آذربایجان غربی در منطقه جنوب استان در یک بازی پر حاشهی وجنجالی با تساوی فیفا پیرانشهر وهیئت فوتبال سردشت به پایان رسید وتیم پیرانشهری به لطق تفاضل گل بهتر به دور دوم این مسابقات راه یافت.

جدول نهایی این گروه از مسابقات در پایان روز نهایی:

۱-هیئت فوتبال پیرانشهر ۴ ۵-۳ ۲+🔺
۲-هیئت فوتبال سردشت ۴ ۲-۱ ۱+
۳-شهرداری پیرانشهر ۰