به گزارش خبرگزاری واسنا،در حاشیه اختتامیه تور ۳۴ در فرودگاه تبریز و با پیگیریهای آقای اسدی ریاست محترم هیات استان جلسه هماهنگی جهت پیگیری روند ثبت دو رویداد مهم بین المللی تور دوچرخه سواری جاده دریاچه ارومیه و مسابقات کراس یادواره شهدای شیمیائی سردشت که با دستور وموافقت استاندارمحترم و تامین منابع مالی محقق خوتاهد شد.

برگزار شد و هماهنگی های لازم جهت آغاز برنامه نویسی درخصوص آماده سازی و برگزاری مسابقات فوق الذکر با همکاری فدراسیون صورت خواهد گرفت.