سرمربی تیم کشاورز بوکان در بعد از پیروزی در دیدار دوستانه مقابل بابوس بانه به خبرنگار واسنا گفت:تلاش بازیکنان (شیرمردان) کشاورز بابت برد امروز سپاسگذارم؛شیرانه جنگیدند و امیدوارم ما روز به روز بهتر شویم.

هیوا حکتی افزود:من و کادرم با درخواست باشگاه به تیم اضافه کردیم و از همه کسانی که با تمام  وجود برای فوتبال این شهرخدمت می کنند درخواست کمک وهمیاری داریم، کسانی که قبل از ما در تیم کار کردند باید حامی و پشتوانه تیم باشند.

وی ادامه داد:هیچ قولی بابت قهرمانی و یاچیز دیگری به باشگاه ندادم و تنها قول من این بوده که با کادر همیشگی خودم بیایم و به تیم کمک کنم و از کوچکترین تلاش هم دریغی نکنم.

سرمربی تیم کشاورز از دستیاران جدید که به این تیم اضافه خواهند نیز گفت:آقایان حامد احمدی،اسماعیل ماوت و خسرو فیضی،طبق معمول همراه با بنده به تیم اضافه شدند و اقای اوات وطن دوست هم در کنار ما و باهم برای موفقیت کشاورز تلاش خواهیم کرد،از لحاظ مهره و سطح فوتبالی شکر خدا تیم دارای بازیکنان باکیفیت و خوبی است و امیدوارم که بتوانیم باهم و درکنار هم شگفتی ساز شویم.

روی آنالیز تیم شهید اورکی اسلامشهر کار کردیم و از فردا تمرینات تیم را بر اساس بازی با شهید اورکی پیش خواهیم برد،قصد و نیت ما فقط موفقیت تیم و بازگشت بازیکنان به دوران اوجشان است.