به گزارش واسنا،درحالیکه قرار بود تمرینات تیم فوتبال ۹۰ اورمیه برای دیدار روز جمعه با ملوان بندرانزلی از امروز آغاز شود علی رغم حضور کادرفنی در محل زمین تمرین، به علت اعتصاب بازیکنان و عدم حضور آنان تمرین تعطیل شد.

گفته می شود وقایع اخیر پیرامون تیم از جمله مشکلات مالی، مهمترین دلیل اعتصاب بازیکنان و عدم حضور آنان در تمرین روز دوشنبه بوده است.