به گزارش خبرگزاری واسنا،همایش و مسابقه دوچرخه سواری بمناسبت روز دانش آموز از مقابل اداره ورزش وجوانان شهرستان خوی شروع ودر میدان ولیعصر فیرورق پایان یافته و به شرکت کنندگان از طرف اداره ورزش و جوانان و شهرداری فیرورق جوائزی اهداء گردید‌.