به گزارش خبرنگار خبرگزاری واسنا از ماکو ؛ جام فوتسال بسیج ماکو به مناسبت هفته بسیج با حضور ۸ تیم برگزار میگردد .

این مسابقات که بین ۸ تیم در ۱۴ نوبت بازی در سالن دی سپاه ماکو برگزار خواهد شد تیم های فوتسال ۶ روز با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت .

این مسابقات بین تیم های پایگاه های مقاومت ، ادارات ، گردانهای رزم و ستاد سپاه ماکو برگزار میشود .