به گزارش واسنا،دکتر اکرم مهدی زاده افزود : این جشنواره بمناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک و در راستای اهداف فدراسیون و استعدادیابی در سنین پایه با شرکت ۵۰ دانش آموز دبستانی و  با اجرای برنامه های مفرح در خانه اسکواش ارومیه برپا گردید

وی ادامه داد : در این مراسم و پس از اجرای برنامه های مختلف، کودکان به گروههای متعدد تقسیم گشتند و خانم ذکی و نورزاده مربیان اسکواش استان شروع به استعداد یابی و معرفی ورزش اسکواش به آنها نمودند .