به گزارش خبرگزاری واسنا از نقده ،مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات فوتسال نونهالان لیگ برترشهرستان نقده انجام وتیم های شرکت کننده در این مسابقات رقیبان خودراشناختند.این مسابقات باحضور۸تیم در۲گروه ۴تیمی ازروزجمعه مورخه بصورت رسمی درسالن دوهزارنفری نقده برگزارخواهدشد.

گروه۱

۱_ آینده سازان A

۲_ زرین شهیدسوادیB

۳_سلدوز

۴_ زرین شهید سوادی P

گروه ۲

۱_زرین شهیدسوادیA

۲_آینده سازانB

۳_پویان

۴_کاویان