به گزارش خبرگزاری واسنا،برنامه مسابقات قهرمانی امیدهای استان (به میزبانی شهرستان مهاباد) اعلام شد.

برنامه مسابقات بدین شرح است:

چهارشنبه (۲۰ آذرماه)
فرهنگسرای ارومیه – شاهو مهاباد (۱۲:۰۰)
هیئت فوتبال مهاباد – آسایش میاندوآب (۱۴:۰۰)

پنجشنبه (۲۱ آذرماه)
آسایش میاندوآب – فرهنگسرای ارومیه (۱۲:۰۰)
هیئت فوتبال مهاباد – شاهو مهاباد (۱۴:۰۰)

جمعه (۲۲ آذرماه)
هیئت فوتبال مهاباد – فرهنگسرای ارومیه (۰۹:۳۰)
شاهو مهاباد – آسایش میاندوآب (۱۱:۳۰)

دو تیم اول و دوم این گروه به مرحله بعدی مسابقات صعود خواهند نمود.