به گزارش واسنا، فدک ارومیه از چهارچوب رقابت های پلی آف لیگ یک فوتبال ساحلی کشور در یزد در اولین گام به مصاف نماینده اراک رفت و توانست با نتیجه چهار به دو از پیش رو بردارد
نماینده استان در این رقابت ها فردا در دومین مصاف از ساعت ۱۴ به دیدار یکی از نماینده میزبان یعنی شهدای بافق یزد خواهد رفت.