به گزارش واسنا،کمیته انضباطی هیات فوتبال استان آذربایجان‌غربی آرای خود را برای تخلفات صورت گرفته در دیدار تیم‌های کارگران میاندوآب و نود ارومیه به شرح ذیل صادر کرد:
۱برابر مقررات ماده ۶۱ آیین نامه انضباطی #نتیجه_بازی به جهت عدم برگزاری مسابقه توسط تیم فوتبال کارگران میاندوآب سه بر صفر به سود تیم فوتبال ۹۰ ارومیه اعلام و تیم کارگران میاندواب به مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.
۲ برابر مقررات ماده ۶۳ و ۶۴ و ۷۰ آیین نامه انضباطی آقای #کمال_شهری سرپرست تیم فوتبال کارگران میاندواب از همراهی تیم خود در ادامه مسابقات لیگ برتر استان در سال ۹۸ محروم و به مبلغ ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
۳ جهت ادامه مسابقات تیم فوتبال کارگران میاندوآب در لیگ برتر استان در سال ۹۸ هیئت فوتبال میاندواب باید کلیه مسئولیت های بعدی برگزاری مسابقه تیم فوق را قبول و تقبل نماید در غیر اینصورت از جدول مسابقات کنار گذاشته می‌شود.
۴ جهت حضور تیم فوتبال کارگران میاندواب در ادامه مسابقات لیگ برتر استان در سال ۹۸ مدیریت باشگاه کارگران بایر ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در وجه هیات فوتبال استان تحویل نماید در غیر اینصورت ادامه مسابقات برای تیم فوق مقدور نخواهد بود.
۵ بازیکن شماره ۱۰ تیم کارگران میاندواب اقای خان محمدی برابر مقررات ماده ۶۳ و ۶۴ آیین نامه انضباطی از مورخه ۹۸/۷/۲ بمدت ۴ جلسه از همراهی تیم خود محروم و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.