به گزارش خبرگزای واسنا آذربایجان غربی،نونهالان آینده سازان که به عنوان نماینده شهرستان نقده در مسابقات چند جانبه فوتسال ارومیه در ورزشگاه اختصاصی اروم آلیاژ ارومیه حضور یافته است.

صبح دیروز دراین مسابقات با برد مقابل نوین اسپور ارومیه با نتیجه ۴بردو با شش امیتاز در صدر جدول این مسابقات ایستاد،مسابقه بعدی آینده سازان نقده با تیم اروم آلیاژ ارومیه خواهد بود.

هفته اول مسابقات لیگ فوتسال ارومیه باصدرنشینی نماینده شهرستان نقده آینده سازان به پایان رسید.این مسابقات باحضور۶تیم بصورت دوره ای درشهرستان ارومیه برگزارمی شود.

۱_ آینده سازان نقده ۶ امتیازتفاضل۳

۲_ قوشچی ۳امتیاز تفاضل گل۲

۳_ پاسارگادارومیه ۳امتیازتفاضل۰

۴_اروم آلیاژارومیه ۳امتیازتفاضل۰

۵_اروم آلیاژگل تپه ۳امتیازتفاضل۱_

۶_اروم نوین ۰ امتیازتفاضل ۴_