به گزارش واسنا،از سری رقابت هفته نهم لیگ دسته سوم فوتبال کشور تیم کاویان نقده موفق شد در زمین تختی نقده مقابل شهاب زنجان بر تری دو بر کی دست یابد.