به گزارش خبرگزاری واسنا از شهرستان بوکان؛دیدار دوستان هندبال بین تیم های هیئت هندبال بوکان و هیئت هندبال باناه در بوکان برگزار شد.

دراین بازی تیم میزبان با بازی نزدیک توانست رقیب بانه ای خود را با نتیجه۳۲بر۲۹با شکست روبرو سازد.