به گزارش خبرگزاری واسنا استان آذربایجان غربی،مسابقات پنج جانبه والیبال (بانوان) که به مدت سه روز در مهاباد آغاز شده بود با با قهرمانی تیم هیات والیبال مهاباد و نایب قهرمانی تیم بوکان به پایان رسید و تیم بناب توانست مقام سومی مسابقات را به دست بیاورد.