به گزارش خبرگزاری واسنا آذربایجان غربی،مسابقات هندبال قهرمانی استان آذربایجان غربی با شرکت هشت تیم با قهرمانی ارومیه الف به پایان رسید،وتیم های ارومیه ب ومیاندوآب حائز رتبه های دوم و سوم این مسابقات نائل آمدند.

این دوره از مسابقات اولین دوره مسابقات بانوان قهرمانی استان آذربایجان غربی بعد از انتصاب شاهین کهنموئی به ریاست هیئت هندبال استان آذربایجان غربی بود.