به گزارش خبرگزاری واسنا،تیم منتخب زیر ۱۶ سال بسکتبال بوکان در یک بازی دوستانه در سالن سه هزار نفری تیم زیر ۱۶ سال باشگاە عمران پویش سنندج را میزبانی کرد و بازی را بانتیجه ۵۴ بر ۵۲ واگذار کرد.