به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،در این نشست برنامه های کشوری و استانی این کمیته اعلام و هدف از تشکیل این کمیته، ایجاد محیطی امن جهت سلامت ورزشکاران که عاری از هرگونه ناهنجاری و همچنین مبارزه با عرضه غیر قانونی مکمل های ورزشی اعلام گردید.

 در این نشست در خصوص ساماندهی بازدیدها از باشگاه های دولتی و خصوصی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد: از فعالیت باشگاه هایی که فاقد مجوز هستند و برای دریافت مجوز نیز اقدام نمی کنند از فعالیت ورزشی آنها جلوگیری به عمل آید.

همچنین مقرر گردید بازرسی ها به صورت هفتگی و ماهانه از اماکن ورزشی سطح استان انجام شود.