به گزارش خبرگزاری واسنا از مهاباد،تیم والیبال مهاباد که در مهر ماه تمرینات خوت را برای لیگ دسته ۱ کشور استارت زده بود دو هفته است که تمرینات این تیم تعطیل شده است.

با توجه به پیگیریهای خبرگزاری واسنا مطلع شدیم اسپانسری که قرار بود این تیم را برای مسابقات ساپورت کند بدقولی کرده و تیم مهاباد منتفی شده و از لیگ دسته ۱ والیبال کشور انصراف داده است