به گزارش خبرگزاری واسنا،تیم فوتبال ساحلی فدک ارومیه که به تازگی با جوانان کاملا بومی ارومیه و با تلاش و پشتکار همه جانبه به لیگ یک کشور صعود کرده بود با توجه به عدم حمایت و داشتن مشکلات مالی و پیشنهاد تیمی از تهران و توافقات حاصله امتیاز این تیم به تهران منتقل خواهد شد.
و زین پس فوتبال ساحلی از شهر ساحلی ارومیه کوچ خواهد کرد و ساحل دریاچه ارومیه که از کل دریای خشکمان سهم ساحلی بازانمان بود خالی از ساحلی بازان با غیرت و تعصب شهرمان خواهد شد.