به گز ارش خبرنگار واسنا، باتوجه به برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان البرز در روز ۵ اسفند ماه و هیات فوتبال استان کهگیلویه و بویر احمد در روز ۷ اسفند ماه و به موجب این ابلاغ( منصور بیک وردی – رئیس هیات فوتبال استان البرز و خداداد افشاریان- رئیس هیات فوتبال استان کهگیلویه و بویر احمد)  به مدت ۴ سال به سمت رئیس هیات فوتبال استانهای فوق منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود در آن استان، هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، وفق اساسنامه در امر گسترش این رشته  و کلیه امور موفق و موید باشید.