به گزارش خبرگزاری واسنا،دومدال سهم آذربایجان غربی از اولین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی بزرگسالان کشوربود.

اولین روز ازمسابقات شمشیربازی قهرمانی بزرگسالان کشور در اسلحه فلوره بانوان و به میزبانی تهران درمجموعه ورزشی شهید شیرودی سالن شهید کلاهدوز درحالی به پایان رسید که سهم دختران شمشیرباز استان دومدال ارزشمند بود.

الهه قهرمانی ملی پوش باتجربه استان موفق شد برای استان آذربایجان غربی مدال آوری کند و به مدال نقره این مسابقات دست یافت،هانیه خوش خواهی پدیده جدید شمشیربازی اذربایجان غربی نیز درادامه درخشش خود در عرصه شمشیربازی کشور موفق به کسب مدال برنز گردید.

شیداحسینی دیگر شمشیرباز اعزامی استان هم به مقام هفتم دست یافت،دراین مسابقات ۳۸ شمشیرباز از ۹استان کشور حضور داشتند.

مسابقات فردا درقسمت تیمی نیز دنبال خواهد شد.