به گزارش خبرگزاری واسنا، پس از برگزاری آزمون داوری جهانی در حاشیه رقابت های قهرمانی جهان رده های پایه به میزبانی سانتیاگو شیلی، المیرا گوزل زاده موفق شد با اخذ درجه RA کومیته درجات خود را تکمیل کند.
گوزل زاده به همراه جواد سلیمی و مجید قربانی ۳ داور ایرانی خواهند بود که قرار است مسابقات قهرمانی جهان را که از امروز به مدت ۵ روز به میزبانی شیلی برگزار می شود، قضاوت کنند.

وی سال گذشته درجه داوری کاتای جهان را اخذ کرده بود.