به گزارش خبرنگار واسنا از ارومیه؛ با توجه به اعتراض ۴ نفر از ۵ کاندیدای ریاست هیات شطرنج در تاریخ ۹۸/۹/۴ به آنچه از سوی این کاندیداها با عنوان “جانبداری رئیس فدراسیون و مهندسی چینش اعضا” عنوان شده تا این لحظه هیچگونه جواب قانع کننده ای از سوی فدراسیون شطرنج به اعتراض کاندیداها ارائه نشده است .

کاندیداهای معترض معتقدند در چینش اعضا تخلفاتی از قبیل عدم فعال بودن ، وجود افراد با رتبه بالاتر ، کاندیدا بودن یکی از اعضای مجمع وجود دارد که این موضوع با روح بی طرفی رئیس مجمع در تضاد است .

گفتنی است کاندیداهای معترض خواهان لغو مجمع، تجدید نظر در خصوص اعضای غیرقانونی و برگزاری آن بدون جانبداری رئیس مجمع هستند.