به گزارش خبرگزاری واسنا از بوکان،مسابقه‌ی شطرنج بین مدارس بوکان در مقطع متوسطه‌ی ۲ دختران روز شنبه مورخه‌ی ۹ آذرماه، رأس ساعت ۸:۳۰ در سالن هیأت شطرنج واقع در استادیوم وحدت برگزار می گردد.

مسابقه‌ی شطرنج پسران بین مدارس شهرستان بوکان در مقطع متوسطه‌ی ۲ در روز یکشنبه مورخه‌ی ۱۰ آذرماه رأس ساعت ۸:۳٠ در سالن هیأت شطرنج واقع در استادیوم وحدت برگزار می شود.

مسابقه‌ی بدمینتون پسران (مقطع: ابتدایی دور دوم، متوسطه ۱ و متوسطه ۲) بین مدارس شهرستان بوکان در روز سه‌شنبه مورخه‌ی ۱۲ آذرماه رأس ساعت ۸ در سالن ورزشی سوم‌خرداد برگزار می گردد.