به گزارش واسنا آذربایجان غربی،طبق اعلام ارزیاب های اعزامی به تهران و گیلان در جریان رقابت های المپیاد استعدادهای برتر ایران ، ورزشکاران مستعد در رده های کمتراز ۱۵ و ۱۳ سال معرفی شدند که نام آیتن نجدمکاری از استان آذربایجان غربی در بخش دختران در بین پدیده های اعلامی قرار دارد.