به گزارش خبرگزاری واسنا از بوکان،شنیده می شود حسین خطیبی سرمربی سردار بوکان به دلیل عدم تعهدات از سوی باشگاه بوکانی از سمت خود استعفاء داده است.

گفته می شود خطیبی پس از تمرین امروز تیم سردار، بوکان را ترک کرده است.