به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،مسابقات کونگ فو گرامداشت ۱۲۰۰۰هزار شهید استان آذربایجان غربی در سالن سه هزار نفری ارومیه با حضور ورزشکاران استان آذربایجان غربی برگزار گردید.

این مسابقات بعد از دو روز رقابت ورزشکاران در خاتمه تیم هیئت کونگ فو شهرستان ارومیه مقام اول،نقده و میاندوآب در رده های دوم و سوم این مسابقات جای گرفتند.