به گزارش واسنا آذربایجان غربی،مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان استان به میزبانی شهرستان ارومیه در سالن سه هزار نفری شهیدان اهندوست با حضور تیم های شرکت کننده در این مسابقات ارومیه ب برگزار شد.

بعد از برگزرای مسابقات و جدول توزیع مدالی این رقابت های ارومیه الف مقام اول،هیات سلماس رتبه دوم،وهیات تکواندو خوی وتکاب به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

این اولین دوره مسابقات استانی بعد از انتصاب محمد علی حبیب نژاد به ریاست هیات تکواندو آذربایجان غربی بود.