به گزارش واسنا،با حکم خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری علی رضا احمدی پیشکسوت و قهرمان رشته دوچرخه سواری به عنوان سرپرست مدیر تیم های ملی کشورمان منصوب شد. در این حکم آمده است:
«احتراماً با استعانت از خداوند متعال ، با توجه به سوابق وتجربیات ارزنده جنابعالی در عرصه ورزش دوچرخه سواری، بدینوسیله از این تاریخ به عنوان ” سرپرست مدیر تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران” منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند منان در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

سوابق علی رضا احمدی سرپرست مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان به شرح ذیل می باشد:

۱.عضویت ثابت در تیم ملی از سال ۸۱ الی ۹۲ به عنوان ورزشکار
۲.مربی تیم ملی سرعت ایران در سال ۹۳ مسابقات آسیایی قزاقستان
۳.ریاست هیأت دوچرخه سواری استان چهار محال و بختیاری از سال ۱۳۹۶ تاکنون
۴.کسب مقام چهارم آسیا در مسابقات آسیایی کره جنوبی ۲۰۰۲
۵.کسب مقام پنجم آسیا در مسابقات آسیایی هندوستان ۲۰۰۵
۶.کسب مقام سوم آسیا در مسابقات آسیایی تایلند ۲۰۰۷
۷.کسب مقام دوم آسیا در مسابقات آسیایی تایلند ۲۰۰۸
۸.کسب مقام سوم آسیا در مسابقات آسیایی مالزی ۲۰۰۸
۹.کسب مقام دوم آسیا در مسابقات آسیایی تایلند ۲۰۰۹
۱۰.کسب دوم مقام سومی در مسابقات (ب) جهانی روسیه ۲۰۰۹
۱۱.کسب مقام سوم آسیا در مسابقات آسیایی اندونزی ۲۰۱۰
۱۲.عنوان ورزشکار برتر کشور در سالهای ۸۸،۸۷ و ۸۹
۱۳.حضور در ۶ دوره مسابقات جهانی و ۱۲ دوره مسابقات آسیایی و ۲ دوره مسابقات بازیهای آسیایی
۱۴.دارای رنکینگ ۶ ، ۱۰ و ۱۳ جهان در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰