آیدین بابائی- در ابتدای فصل پس از کش و قوسهای فراوان مسولین تیم والیبال شهرداری بالاخره توانستند به هر نحوی شده تیم “قانوناً” سقوط کرده شهرداری را به جدول لیگ برتر بازگردانند و با استخدام مصطفی کارخانه و بازیکنان نامی که طبق معمول سنوات گذشته هزینه بسیار گزافی را روی دست شهرداری گذاشت تا کورسوهای امید را در دل طرفداران والیبال ارومیه روشن شود تا شاید در سال منتهی به “انتخابات” طبل قهرمانی در ارومیه به صدا درآید .

بعد از شکست های تیم والیبال شهرداری در مسابقات لیگ برتر و عدم نتیجه گیری این تیم در مقابل تیم های مدعی ، به نظر نمی رسد امسال هم والیبال دوستان ارومیه ای رنگ جام قهرمانی را ببینند و این حسرت قهرمانی همچنان ادامه دار خواهد بود تا هزینه های امسال هم سوخت شود.

نتایج ضعیف باشگاه شهرداری باعث شد محمد حضرت پور شهردار ارومیه نتواند نارضایتی خود را پنهان کند و قبل مسابقه شهرداری ارومیه با شهرداری ورامین در تمرین تیم متبوعش در نقش یک پاسور حاضر شد تا جایی که کانال “دورنالار یوواسی” (کانال نزدیک به مدیرعامل باشگاه) این حضور را اشاره ای به ضعف تیم دانست .

به دنبال نتایج ضعیف کسب شده به نظر نمی رسد حضرت پور که رویا های خود را در مقابل اینهمه هزینه بر باد رفته می بیند، بیشتر از این به کادر مدیریتی و فنی این تیم زمان بدهد تا خود را اثبات کنند و طبق عادت چند سال اخیر خود دست به تغییراتی در باشگاه خواهد زد و یقیناً پیمان رضایی به عنوان مدیرعامل باشگاه (بخوانید محله برو و بیا) هیچ اختیاری در مقابل این تغییرات نخواهد داشت .

البته ممکن است محمد حضرت پور از تاکتیک جایگزین استفاده کند و برای منحرف کردن ذهن طرفداران والیبال از نتایج ضعیف این فصل باز هم سر کیسه را شل تر کند و یک یا دو بازیکن نامی تر را وارد باشگاه کند و شاید در این بین گذشته این بازیکنان ، شکایت هایش و در پی آن بسته شدن حسابهای شهرداری نادیده گرفته شود!!!!

تمامی گزینه های بالا بر اساس رفتار سنوات گذشته شهردار والیبال دوست و مدیرعامل مطیعش گمانه زنی شده و اینکه هیچ یک به واقعیت بدل نشود دور از ذهن نیست ، اما چیزی که محرز است رقابت یکشنبه با پیام مشهد مسابقه حساسی خواهد بود ، چه از بعد نتیجه و چه از بعد اتفاقات باشگاه.