به گزارش خبرگزاری واسنا،خانم آسیه شمسی به عنوان نائب رئیس بانوان هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان منصوب شد.

امروز ۲۳ آذر ماه با پیشنهاد یوسف بیداردل رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان خانم آسیه شمسی از مربیان کونگ فو به عنوان نائب رئیس بانوان هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان منصوب شدند.

قبل از ایشان خانم بابازاده سکاندار نائب رئیسی بانوان هیات استان را عهده دار بودند